Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2014

Ogłoszenie 01/2015 z dnia 02/01/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2014 roku, wyniosła 12 723,97 zł.