Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2015

Ogłoszenie 01/2016 z dnia 04/01/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2015 roku, wyniosła 12.090,50 zł.