Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2016

Ogłoszenie 01/2017 z dnia 02/01/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2016 roku, wyniosła 11.952,72 zł.