Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2017

Ogłoszenie 1/2018 z dnia 02/01/2018

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2017 roku, wyniosła 12 678,75 zł.