Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2015

Ogłoszenie 05/2015 z dnia 01/04/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2015 roku, wyniosła 13 177,68 zł.