Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2016

Ogłoszenie 05/2016 z dnia 01/04/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2016 roku, wyniosła 11 685,99 zł.