Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2015

Ogłoszenie 17/2015 z dnia 02/11/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 października 2015 roku, wyniosła 12 475,08 zł.