Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na dzień 31 marca 2014

Ogłoszenie 7/2014 z dnia 01/04/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2014 roku, wyniosła 12.439,52 zł.