Investor Absolute Return FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 24/2013 z dnia 12/12/2013

W dniu 11 grudnia 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowe zmiany znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 11 grudnia 2013 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 5510/2013, sporządzony przed notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępny w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmiany Statutu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ogłoszenia zmian Statutu.


Pliki dostępne do pobrania