Investor Absolute Return FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 09/2015 z dnia 01/07/2015

W dniu 23 czerwca 2015 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowe zmiany znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 23 czerwca 2015 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 3118/2015, sporządzony przed notariuszem Iloną Marchocką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępny w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmiany Statutu, o których mowa w § 1, w punktach 1 – 40 w załączniku do niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie w dniu ogłoszenia zmian Statutu i nie wymagają uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany Statutu, o których mowa w § 1, w punktach 41 – 42 w załączniku do niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zmian Statutu i nie wymagają uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.