Investor Absolute Return FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 2/2014 z dnia 03/01/2014

W dniu 3 stycznia 2014 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowe zmiany znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 3 stycznia 2014 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 51/2013, sporządzony przed notariuszem Iloną Marchocką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępny w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmiany Statutu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ogłoszenia zmian Statutu. 

Pliki dostępne do pobrania