Investor Absolute Return FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 5/2014 z dnia 27/03/2014

W dniu 26 marca 2014 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowe zmiany znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 26 marca 2014 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 1460/2014 oraz wypis aktu notarialnego z dnia 26 marca 2014 r. zawierającego tekst jednolity Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 1464/2014, sporządzony przed notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępny w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 Zmiany Statutu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ogłoszenia zmian Statutu.