Investor Absolute Return FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 08/2016 z dnia 23/05/2016

W dniu 18 maja 2016 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowe zmiany znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 18 maja 2016 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 2599/2016, sporządzony przed notariuszem Iloną Marchocką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, jest dostępny w siedzibie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmiany Statutu objęte ww. aktem notarialnym wchodzą w życie w dniu ogłoszenia zmian Statutu i nie wymagają uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.