Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2016

Na dzień 30 czerwca 2016 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie, z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 446,40 zł co oznacza wzrost o 5,99% w stosunku do wyceny z 31 marca 2016 r.

Z rynków pozostających w kręgu zainteresowań Funduszu najlepiej w minionym kwartale zachowywała się Rosja – notowane tam akcje zyskiwały wraz z odbiciem ceny ropy. Notowany w dolarach indeks RTS zyskał 6,2%, a bardziej lokalny Micex 1,1%. Cały czas uważamy, że ryzyko związane z inwestycją na rosyjskim rynku akcji jest duże i dlatego nasze zaangażowanie na nim było zerowe. Chociaż w ujęciu kwartalnym brak rosyjskich akcji powodował relatywnie gorsze zachowanie, to w dłuższym terminie pozostajemy przy naszej opinii, że wskaźnik zysk/ryzyko dla Rosji wygląda teraz mało korzystnie.

Zarówno polskie, jak i tureckie indeksy nie dały w minionym kwartale zarobić. Turcja podlegała światowym trendom, nasilonym przez ryzyko geopolityczne oraz odpływy kapitału. Ostatecznie kwartalna stopa zwrotu z ISE100 wyniosła -5,7% (uwzględniając dywidendy). Nasz portfel był mocniej skoncentrowany na bankach, które spadły o 4,2%. Na Polsce mocno ciąży polityka. Nie widać napływu kapitału, zarówno ze strony lokalnych inwestorów, jak i zagranicy. Chociaż informacje płynące ze spółek nie są złe, to jednak górę biorą negatywne prognozy dotyczące poszczególnych sektorów oraz ryzyko wprowadzenia dodatkowych obciążeń (przede wszystkim w sektorze bankowym).

Ryzyko polityczne zauważyły także agencje ratingowe. Po styczniowym obniżeniu ratingu naszego kraju przez Standard & Poor’s, również Moody’s opublikował swój raport. Agencja nie zmieniła ratingu Polski (A2), obniżyła jednak do negatywnej jego perspektywę. Analitycy Moody’s wskazali na niepewność odnośnie przyszłej sytuacji budżetowej z uwagi na obietnice wydatkowe już wprowadzone (program 500+), jak i pozostałe z kampanii wyborczej (plan obniżenia wieku emerytalnego czy podniesienie kwoty wolnej od podatku). Agencja zwróciła też uwagę na pogorszenie się klimatu do inwestowania, na co wpływ ma m.in. spór o Trybunał Konstytucyjny oraz prezydencki projekt o restrukturyzacji kredytów denominowanych w CHF.

Kwartale stopy zwrotu z polskich indeksów nie napawają optymizmem, WIG20 stracił 11,3% (z dywidendami), mWIG40 4,9%, a sWIG80 2,0%. W Funduszu staraliśmy się unikać sektorów, na których ciąży polityka. Wybieraliśmy raczej mniejsze, bardziej dynamiczne spółki, co pozwoliło nam osiągnąć w minionym kwartale pozytywną stopę zwrotu.

Nasze nastawienie do akcji pozostaje ostrożne, co skutkuje relatywnie niskim zaangażowaniem środków na rynkach akcji. Wprawdzie rynki bardzo szybko zniwelowały straty wywołane Brexitem (w szczególności w USA), ale odbicie to kolejny raz wynika tylko z polityki i komentarzy banków centralnych, a w realnej gospodarce nadal czają się ryzyka.