Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2017

Na dzień 30 czerwca 2017r. dokonano kolejnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie, z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 523,31 zł, co oznacza spadek o 1,48% w stosunku do wyceny z 31 marca 2017r.

Drugi kwartał był wyraźnie gorszy dla rynków akcji niż początek roku, czego najlepszym dowodem była giełda we Frankfurcie. O ile w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku DAX zyskał ponad 7%, to między kwietniem a czerwcem było to już zaledwie 0,1%. Wyhamowanie wzrostów nie miało jednak przesłanek w danych makroekonomicznych – koniunktura gospodarcza, zwłaszcza na Starym Kontynencie, nadal jest dobra. Pozytywne dla rynków finansowych okazały się również wyniki wyborów we Francji i Holandii. Przyniosły one wyraźną porażkę partii skrajnie prawicowych, oddalając tym samym niebezpieczeństwo nasilenia się w Europie ruchów zmierzających do rozluźnienia bądź rozpadu więzi łączących kraje Unii Europejskiej.

Drugi kwartał, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, przyniósł kolejną podwyżkę stóp procentowych w USA. Amerykański bank centralny zdecydował się też na uruchomienie innego narzędzia zacieśniania polityki monetarnej – stopniowo obniżana będzie wartość skupowanych z rynku przez Fed obligacji. Nieco zaskakująca dla rynków była natomiast wypowiedź szefa EBC Mario Draghiego, który zasygnalizował możliwość zacieśniania polityki monetarnej również w strefie euro.

Investor CEE FIZ od pewnego czasu koncentruje się na rynku krajowym i to on ma największy wpływ na osiągane stopy zwrotu. W ostatnich trzech miesiącach również na warszawskiej giełdzie wzrosty nieco wyhamowały. Co ważniejsze jednak, mocno uwidoczniła się różnica w zachowaniu firm dużych i średnich w porównaniu z małymi. O ile WIG20 i mWIG40 zakończyły drugi kwartał wzrostami (odpowiednio o 5,7% i 3,4%), to indeks małych spółek  sWIG80 stracił 1,9%. 

To właśnie spadki w segmencie firm o najmniejszej kapitalizacji w największym stopniu wpłynęły na wynik funduszu. Polska gospodarka pozostaje jednak w trendzie wzrostowym, a spodziewane w drugim półroczu 2017 i na początku 2018 r. uruchomienie na większa skalę inwestycji finansowanych środkami z UE powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Wzrostowi zysków powinna przysłużyć się również utrzymująca się dobra koniunktura w krajach Europy Zachodniej.

Fundusz nadal wstrzymuje się z inwestycjami w Turcji i Rosji. O ile w pierwszym z krajów drugi kwartał przyniósł znaczącą poprawę sytuacji na giełdzie, to osłabiająca się wobec złotego lira niweluje znaczną część możliwych do osiągniecia zysków. Turcja nadal charakteryzuje się dużym ryzykiem politycznym i w związku z tym ceny akcji na tamtejszym parkiecie mogą podlegać poważnym wahaniom. W Rosji, oprócz ryzyka politycznego znać o sobie daje również nienajlepsza sytuacja gospodarcza. W efekcie w drugim kwartale RTS stracił ponad 10%.

W najbliższych miesiącach kluczowy dla wyniku Funduszu pozostanie rynek polski, a szczególnie sytuacja w segmencie małych i średnich firm.