Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2013

Na dzień 31 grudnia 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 498,5 zł, co oznacza wzrost o 0,37% w stosunku do wyceny z 30 listopada 2013 r.

Grudzień był bardzo interesującym miesiącem na rynkach akcji. Nasze przewidywania mówiące o pozytywnym zakończeniu udanego roku sprawdziły się tylko częściowo na rynkach rozwiniętych. Jednocześnie sugerowana ostrożność w podejściu do emerging markets jak się okazało miała swoje uzasadnienie – ograniczenie przez Fed skupu aktywów pchnęło większość giełd w dół.

Z rynków pozostających w obrębie zainteresowań Funduszu w grudniu najlepiej zachowywała się Rosja – indeks RTS zyskał grudniu o 2,8%, przy jeszcze silniejszym wzroście mniejszych spółek. Nasz rosyjski portfel zachowywał się tym razem nieco gorzej niż indeksy. Ostatni miesiąc 2013 r. okazał się natomiast bardzo zły dla giełdy w Stambule – wskaźniki ISE oraz ISE30 spadły o ponad 10%. Tak gwałtowna przecena była reakcją na kilka czynników, z których najważniejszym wydaje się być wybuch afery korupcyjnej obejmującej swym zasięgiem kręgi rządowe. Turcję w przyszłym roku dwukrotnie czekają wybory - w marcu samorządowe, a później w sierpniu prezydenckie. W tym kontekście wzrost ryzyka politycznego został bardzo źle odebrany przez inwestorów, którzy i tak po decyzji Fed raczej wycofywali się z emerging markets. Warto podkreślić, że oprócz środowisk opozycyjnych, które w Turcji są relatywnie słabe i raczej nie mają szans na zwycięstwo wyborcze, to także wewnątrz partii rządzącej AKP jest wiele frakcji, które są skonfliktowane i będą próbowały zwiększyć swoje wpływy przed wyborami. Nerwowa sytuacja na giełdzie w Stambule może utrzymywać się aż do marcowych wyborów, choć oczywiście będą okresy spokojniejsze i bardziej burzliwe. Po przeprowadzonej niedawno redukcji udział Turcji w aktywach Funduszu wynosi niespełna 7%, jednak tak znaczące spadki indeksów musiały negatywnie odbić się na wycenie certyfikatów.

W grudniu słabo zachowywała się też polska giełda. WIG20 stracił w ciągu miesiąca 7,1%, a mWIG40 i sWIG80 zniżkowały o ponad o 4,5%. Gorsze zachowanie dużych spółek udało nam się nadrobić dzięki dobrej selekcji akcji mniejszych firm,  w konsekwencji czego polska część portfela pozytywnie kontrybuowała do wyniku funduszu.

W związku z tym, że grudzień zakończył miniony rok chcielibyśmy pokusić się o podsumowanie roku. Fundusz zarobił ponad 24%, przy spadku indeksu WIG20 o ponad 7%, wzrośnie polskich małych i średnich spółek o ponad 30% oraz spadku tureckiego ISE i rosyjskiego RTS odpowiednio o 12,3% i 5,6%. Na ubiegłoroczny wynik wpłynęły z jednej strony udane inwestycje w mniejsze spółki i znacząca redukcja zaangażowania w Bułgarii, a z drugiej straty osiągnięte na rosyjskiej i tureckiej części portfela. Warto przy tym zaznaczyć, że byliśmy dość ostrożni utrzymując stosunkowo wysoki stan gotówki. Według danych Analiz Online w 2013 roku wypracowany wynik lokował Investor CEE FIZ w pierwszym kwartylu stóp zwrotu osiągniętych przez polskie fundusze inwestycyjne, co oznacza, że znaleźliśmy się w gronie 25% funduszy o najlepszych wynikach w ubiegłym roku.

Wydaje nam się, że po silnych wzrostach z 2013 roku rynkowi należy się chwila odpoczynku. Nie widzimy jednak ryzyka dużych spadków i nie zamierzamy agresywnie redukować pozycji, a raczej poszukamy ciekawych pomysłów inwestycyjnych wśród mniejszych spółek w Polsce i zagranicą.