Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2015

Na dzień 31 grudnia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 410,48 zł co oznacza spadek o 2,51% w stosunku do wyceny z 30 listopada 2015 r.

W minionym roku próżno było szukać na światowych rynkach śladów rajdu Świętego Mikołaja. Sentyment raczej nie sprzyjał bykom, a główne giełdy krajów rozwiniętych zakończyły miesiąc notując mniejsze lub większe straty. Nie inaczej było na rynkach pozostających w kręgu zainteresowań Funduszu - wszystkie zamknęły grudzień poniżej poziomu notowanego miesiąc wcześniej. Relatywnie najsilniejszy był rynek polski, chociaż także tutaj straty były dotkliwe. Indeks WIG20 stracił w ciągu miesiąca 3,5%. Mniejsze spółki były silniejsze, ale także one zamknęły grudzień pod kreską (mWIG40 spadł o 2,4%, a sWIG80 o 1,2%).

Słabiej wypadł w ostatnim miesiącu rynek turecki, który stracił 4,7% w walucie lokalnej i aż 7,4% w PLN. Turcji wyraźnie szkodzi konflikt z Rosją oraz napięcie panujące w regionie. Niestety spadek ceny ropy naftowej, czy powyborcze uspokojenie wewnętrznej sytuacji politycznej nie są wystarczające, aby pchnąć giełdę do góry. Cały czas dużym problemem pozostaje słabnąca lokalna waluta, tracąca (poza czynnikami lokalnymi) na awersji inwestorów globalnych do ryzyka.

Również giełda rosyjska nie zachowywała się w grudniu pozytywnie (indeks RTS spadł o 10,6%), co, biorąc pod uwagę spadającą cenę ropy, jest zrozumiałe. Zaangażowanie Funduszu w Rosji pozostawało w minionym miesiącu minimalne, co pozwoliło nam uniknąć większych niż na pozostałych rynkach strat.

Alokacja w grudniu pozostawała niska, co pozytywnie wpłynęło na wynik Funduszu. Rok 2016 zaczynamy z relatywnie wysokim poziomem gotówki. Wydaje nam się, że z jej agresywnym inwestowaniem nie ma się co bardzo spieszyć - poczekamy na lepsze okazje szukając ciekawych, niedoszacowanych spółek.

* * *

Począwszy od 2016 roku komentarze do wycen Investor CEE FIZ publikowane będą w cyklach kwartalnych (częstotliwość samej wyceny pozostanie bez zmian). Zmiana jest efektem ujednolicenia polityki informacyjnej funduszy zamkniętych Investors TFI.