Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z kwietnia 2015

Na dzień 30 kwietnia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 448,36 zł co oznacza spadek o 2,76% w stosunku do wyceny z 31 marca 2015 r.

Od dłuższego czasu kwestią kluczową dla globalnych inwestorów pozostaje odpowiedź na pytanie kiedy Fed zacznie zaostrzać politykę pieniężną. Zdecydowana większość komentatorów zakłada, że stanie się to w tym roku, jednak kolejne informacje napływające z gospodarki amerykańskiej powodują, że oczekiwania inwestorów przesuwają się coraz bardziej na drugą połowę/końcówkę 2015 r. Również kwiecień przyniósł informacje niekorzystne dla amerykańskiej gospodarki, a co za tym idzie – dające nadzieję na odłożenie w czasie podwyżek stóp procentowych. Zatrudnienie poza rolnictwem wzrosło jedynie o 126 tys. osób, ponad 100 tys. mniej od oczekiwań i był to najsłabszy wynik od początku poprzedniego roku. Wpływ na ten spadek miał przede wszystkim mniejszy wzrost zatrudnienia w usługach. Spadało także zatrudnienie w górnictwie, co ma związek z niską ceną ropy i spadkiem liczby inwestycji w sektorze energetycznym. Jednak nie wszystkie dane z ostatniego miesiąca pokazywały słabość amerykańskiej gospodarki, dlatego zmienność pozostawała duża.

Z kolei dane z Europy zaskakiwały raczej pozytywnie cały czas pokazując budzącą się gospodarkę. Jak bumerang powrócił natomiast temat Grecji i wzrost obaw o niewypłacalność i niekontrolowane wyjście ze strefy euro po tym jak negocjacje w sprawie dalszych transz pomocowych dla tego kraju i implementacji dalszych reform gospodarczych utknęły w martwym punkcie przed zbliżającą się z końcem miesiąca koniecznością wypłaty świadczeń publicznych oraz spłatą części pożyczek do Międzynarodowego Funduszu Walutowego na początku maja. Ważne dla rynków zmiany obserwowaliśmy na rynku walutowym. Zatrzymanie umocnienia dolara, wzrost prawdopodobieństwa opóźnienia podwyżek stóp Fed oraz odbicie cen surowców, w tym ropy sprzyjało rynkom wschodzącym.

Na rynki pozostające w kręgu zainteresowań Funduszu największy wpływ w kwietniu miała sytuacja walutowa. Szczególnie widoczne było to w Turcji. Chociaż kwiecień zakończył się wzrostami indeksów mierzących koniunkturę w walucie lokalnej, to silne osłabienie się liry spowodowało, że po przeliczeniu na złote giełda w Stambule straciła niemal 4-proc. Wydaje się, że sytuacja polityczna w Turcji trochę się uspokoiła, także sentyment inwestorów się poprawiał. Niestety gospodarka pozostaje bardzo wrażliwa na ruchy na walucie, co widać w ostatnich danych makro. Dodatkowo zmienność waluty wpływa bezpośrednio na wycenę aktywów posiadanych przez zagranicznych inwestorów.

Również w na rosyjskiej giełdzie akcji widać było wpływ wydarzeń na rynku walutowym. Rynkowi pomagały rosnące ceny ropy oraz odwrócenie (przynajmniej krótkoterminowe) trendu na parze EUR/USD. Dużo mocniej zachowywały się indeksy dolarowe. Indeks lokalny wprawdzie też zyskał na wartości, ale stopa zwrotu była znacząco niższa. Rynek rosyjski wpłynął w niewielkim stopniu na wynik Funduszu. Pozostajemy ostrożni co do perspektyw rosyjskiej gospodarki, wydaje się, że w tym roku zobaczymy mocno negatywną dynamikę PKB przy bardzo wysokiej inflacji.

W Polsce rynek akcji był relatywnie mocny, jednak inaczej niż w poprzednich miesiącach silnie drożały przede wszystkim największe spółki, co może sugerować wzrost zainteresowania polską giełdą ze strony inwestorów zagranicznych. WIG20 zakończył miesiąc notując prawie 5% wzrostu, podczas gdy małe spółki rosły o 2,3%. Niestety nasz polski portfel zachowywał się w kwietniu gorzej niż główne indeksy - niektóre mniejsze spółki zdecydowanie traciły na wartości (co było korektą wcześniejszych wzrostów) i ostatecznie stopa zwrotu była ujemna. Traktujemy ostatnie ruchy jako korekcyjne. Nasze nastawienie do gospodarki oraz giełdy, a w szczególności segmentu małych spółek pozostaje umiarkowanie pozytywne.

Dodatkowym negatywnym czynnikiem dla stopy zwrotu Funduszu w kwietniu były ruchy na rynku bułgarskim. Chociaż nasza ekspozycja pozostaje bardzo niewielka, to silne ruchy są zauważalne w wycenie.

W kwietniu alokacja w akcje nie zmieniła się znacząco. Nie zmieniamy naszej średnioterminowej strategii, szukamy niedowartościowanych spółek i staramy się wykorzystywać średnioterminowe trendy rynkowe.