Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z lipca 2012

Na dzień 31 lipca 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 383,39 zł, co oznacza spadek o 3,82% w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2012r.

W lipcu zachowanie rynków akcji determinowane było przede wszystkim wydarzeniami i wypowiedziami polityków dotyczącymi kryzysu w strefie euro, ogłoszonymi wskaźnikami makroekonomicznymi, a także pierwszymi sprawozdaniami finansowymi, które rozpoczęły sezon publikacji wyników kwartalnych spółek.

Możliwość sprzedaży Po pozytywnych doniesieniach z czerwcowego szczytu UE, w lipcu nastroje inwestorów schłodziły groźba odcięcia pomocy MFW dla Grecji, rosnące koszty obsługi długu Hiszpanii, czy wreszcie obniżenie przez Moody’s prognozy ratingu Niemiec. Szczególnie niepokojące były doniesienia z Hiszpanii. Tamtejszy bank centralny opublikował dane wskazujące na trudną sytuację gospodarki kraju, która może skutkować koniecznością zwrócenia się przez rząd hiszpański z wnioskiem o uruchomienie pakietu pomocowego. Z drugiej strony pojawiła się wypowiedź prezesa EBC, w której zapewnił on, że bank zrobi wszystko, by strefa euro przetrwała. Rynki potraktowały tę wiadomość jako zapowiedź skupu obligacji hiszpańskich i włoskich, czyli zasygnalizowanie kolejnej rundy drukowania euro. Przełożyło się to na wzrost rynków akcji w końcówce miesiąca.

W lipcu zarówno w USA, jak i w Polsce, rozpoczął się sezon publikacji przez firmy giełdowe wyników finansowych. Z dotychczas zaprezentowanych danych wynika, że w drugim kwartale 2012 r. spółki generalnie radziły sobie dobrze. Prognozy firm na drugie półrocze nie są już jednak tak optymistyczne. Powodów do optymizmu nie dały też opublikowane dane makroekonomiczne dotyczące gospodarek strefy euro. Potwierdziły one, że w Europie mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym. Z kolei w USA dane były bardzo niejednorodne. Cześć wskazywała na możliwe spowolnienie, ale już np. ostateczny odczyt PKB za drugi kwartał był powyżej oczekiwań. W Polsce negatywnie zaskoczyły dane dotyczące produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej.

W takim otoczeniu indeksy zachowywały się bardzo zmiennie, głównie w zależności od napływających informacji o sytuacji Grecji i Hiszpanii. Ostatecznie WIG20 stracił 3,9%, a sWIG80 i mWIG40 odpowiednio 1,8% i 2,8%.

W lipcu wycena certyfikatów Investor CEE FIZ spadła o 3,82%. Wpływ na ten wynik miała przede wszystkim koncentracja portfela na małych i średnich spółkach. Ten segment rynku zachowywał się w lipcu słabo, co spowodowało, że ceny większości posiadanych przez nas firm spadły, niektórych niestety dość mocno. Wyniki funduszu pogorszyła też przecena akcji spółek bułgarskich. W obliczu tak zmiennego rynku, kierowanego często jedynie wypowiedziami polityków, będziemy się koncentrować na wyszukiwaniu najlepszych fundamentalnie spółek, mających przed sobą dobre perspektywy wzrostu, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w wycenie w momencie poprawy nastrojów na giełdach.