Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z lipca 2013

Na dzień 31 lipca 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 413,69 zł co oznacza wzrost o 2,76% w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2013 r.

W minionym miesiącu utrzymał się duży wpływ na rynki kapitałowe wieści płynących z najważniejszych banków centralnych, w tym przede wszystkim z Fed, którego przedstawiciele łagodzili wcześniejsze wypowiedzi dotyczące zakończenia programu luzowania ilościowego. Jeśli chodzi o dane makro, to wskaźniki w USA i Europie były generalnie lepsze niż prognozowali analitycy, co z jednej strony podtrzymywało nadzieję na zbliżające się ożywienie, ale z drugiej strony rozbudzało dyskusję o zbliżającym się zakończeniu QE. Gorsze dane płynęły natomiast z Chin, co zaniepokoiło inwestorów lokujących gotówkę na rynkach rozwijających się i w surowcach.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych, co jednak nie było zaskoczeniem dla inwestorów. Niskie stopy procentowe sprzyjają inwestowaniu w akcje – z jednej strony przyciągają inwestorów szukających wyższych stóp zwrotu, a z drugiej obniżają koszt pieniądza, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółek. Nerwowość na rynku po raz kolejny wprowadził natomiast polski rząd. Po wcześniejszych pomysłach związanych z częściową lub całkowitą nacjonalizacją OFE, tym razem Ministerstwo Finansów poinformowało o konieczności zwiększenia deficytu budżetowego oraz zawieszenia 50-proc. progu ostrożnościowego dla zadłużenia (propozycje te zostały zaakceptowane przez sejm). O ile publikowane dane dotyczące wykonania budżetu już wcześniej sygnalizowały konieczność jego nowelizacji, to zawieszenie progu ostrożnościowego było czynnikiem negatywnie odebranym przez rynki finansowe.

Z rynków pozostających w obrębie zainteresowań Funduszu ponownie najlepiej wypadła Polska. Było to nieco zaskakujące biorąc pod uwagę zamieszanie wokół OFE i budżetu i zadłużenia Polski. Najlepiej zachował się indeks średnich spółek (zyskał w lipcu 5,3%, podczas gdy WIG20 i sWIG80 rosły odpowiednio o 3,60% i 1,86%). Na innych rynkach, na których inwestuje Investor CEE FIZ nastroje były mieszane – rosyjski RTS wzrósł w lipcu o niemal 3%, ale już turecki ISE zakończył miesiąc notując 3,5-proc. spadek.

Zachowanie naszego portfela jest zbieżne z ruchami indeksów. W Polsce najwięcej zarobiliśmy na średnich spółkach i niektórych małych spółkach. Niestety nasze tureckie inwestycje, podobnie jak indeks giełdy w Stambule przyniosły straty, których nie zdołaliśmy zniwelować rosyjską częścią portfela. Ostatecznie wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu wzrosła o 2,76%.

Sierpień powinien być miesiącem, kiedy ostatecznie rozwiąże się kwestia OFE, w związku z czym oczekujemy sporych wahań polskich indeksów. Turcja i Rosja będą podlegały trendom globalnym, które z kolei będą pozostawały pod wpływem działań i wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych. Fundusze utrzymuje relatywnie niższe zaangażowanie w akcje.