Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z listopada 2015

Na dzień 30 listopada 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 421,03 zł co oznacza spadek o 1,58% w stosunku do wyceny z 31 października 2015 r.

Po bardzo dobrym październiku, listopad był kolejnym dobrym miesiącem dla giełd akcji Europy Zachodniej. W USA miniony miesiąc przyniósł stabilizację lub nieznaczny wzrost indeksów. Zdecydowanie gorzej wyglądała sytuacja na rynkach rozwijających się, które generalnie zakończyły listopad na sporych minusach (MSCI EM spadł o prawie 4%).

W Polsce informacje rynkowe były zdecydowanie negatywne. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zmiany funkcjonowania systemu zabezpieczenia emerytalnego i przeniesienia do ZUS części środków zgromadzonych w OFE. Choć sam wyrok, uznający zmiany za zgodne z ustawą zasadniczą, był do przewidzenia, to jego uzasadnienie uznać należy za bardzo agresywne. Trybunał kilkukrotnie wskazał, że środki zgromadzone w OFE są środkami publicznymi, a wręcz pierwotne oddanie ich w zarządzanie prywatnym instytucjom budzi wątpliwości sędziów. Taka interpretacja znacznie zwiększa prawdopodobieństwo całkowitej likwidacji funduszy emerytalnych w niedalekiej przyszłości, co negatywnie odbiło się na notowaniach polskich akcji. WIG20 spadł w listopadzie poniżej 2000 pkt. (stało się to po raz pierwszy od 2009 roku), a miesiąc zakończył zdecydowanie poniżej tego poziomu . Tracąc łącznie 6,5% indeks blue chpis był w minionym miesiącu jednym z najgorzej zachowujących się indeksów na świecie. Znaczącej przecenie podlegały w szczególności akcje banków. W tym przypadku do znanych już czynników ryzyka związanych z postulowanym nałożeniem podatku bankowego oraz restrukturyzacją kredytów walutowych, doszedł upadek SK Banku i konieczność wypłaty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (czyli de facto przez banki) około 2 mld zł dla właścicieli depozytów ulokowanych w upadłym banku z Wołomina. Mniejsze krajowe spółki zachowywały się lepiej, ale także one zanotowały stratę – mWIG40 spadł o 0,7%, a sWIG80 o 1,72%.

Z rynków pozostających w kręgu zainteresowań Funduszu słabo wypadła również Turcja. Wydawałoby się, że korzystny dla rynków finansowych wynik wyborów parlamentarnych będzie wiatrem w żagle dla rynku. Niestety znowu pojawiły się okoliczności zdecydowanie niesprzyjające wzrostom. Tym razem powodem spadków cen akcji i zdecydowanego wzrostu awersji do ryzyka było zestrzelenie przez tureckie myśliwce rosyjskiego bombowca SU-24. Reakcja na to wydarzenie zarówno rynku akcji, jak i walutowego była zdecydowanie negatywna. Turecka lira zniwelowała całe powyborcze umocnienie, a rynek akcji zakończył listopad sponad 5-proc. stratą. Zniżki były również udziałem giełd w Sofii i Moskwie.

Zaangażowanie Funduszu w akcje w listopadzie pozostawało relatywnie niskie, co pozwoliło uchronić portfel przed głębszymi stratami. Nasze nastawienie do rynku pozostaje ostrożne.