Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z lutego 2013

Na dzień 28 lutego 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 419,41 zł, co oznacza spadek o 0,69% w stosunku do wyceny z 31 stycznia 2013 r.

Ciężko jednoznacznie ocenić luty pod względem stopy zwrotu. O ile na rynkach rozwijających się przeważały spadki, to na giełdach krajów rozwiniętych panowały raczej dobre nastroje. Kolejny raz w centrum uwagi inwestorów pozostawały działania banków centralnych. Chociaż w minutes po posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku pojawiły się stwierdzenia świadczące o pomysłach na ograniczanie programu luzowania ilościowego QE3, to późniejsze wypowiedzi szefa Fed rozwiały ewentualne wątpliwości w tej kwestii, a inwestorzy utwierdzili się w przekonaniu, że dopóki sytuacja na amerykańskim rynku pracy nie zacznie się poprawiać, QE3 się nie zakończy. Także EBC i Bank Anglii pozostawiły stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie, a Mario Draghi wyraził gotowość do dostarczania płynności na rynek w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba. Szef EBC stwierdził jednocześnie, że mocne euro niesie za sobą ryzyko wolniejszego wzrostu.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych (do 3,75%), co było zgodne z oczekiwaniami ekonomistów. Ważnym dla Polski wydarzeniem był szczyt Unii Europejskiej, podczas którego ustalono budżet Unii na lata 2014-2020. Polska ma otrzymać 106 mld EUR, o 4,5 mld EUR więcej niż w obecnym budżecie. Styczniowa produkcja przemysłowa pozytywnie zaskoczyła analityków pokazując wzrost aktywności o 0,3%. Musimy jednak pamiętać, że grudniowy odczyt pokazał spadek o aż 10,6%. Styczniowy wskaźnik inflacji spadł z poziomu 2,4% w grudniu do 1,7% i jest to najniższy odczyt od sierpnia 2007r. Miniony miesiąc nie był już tak udany dla polskich obligacji jak poprzednie okresy, rentowności lekko rosły.

Luty był także słabym miesiącem dla rynków akcyjnych, które pozostają w obrębie zainteresowań Investor CEE FIZ. Najsłabiej zachowywała się giełda w Rosji, która po silnych wzrostach w styczniu, straciła w minionym miesiącu aż 5,4%, co negatywnie wpłynęło na wycenę portfela akcji Funduszu. Pozytywny wpływ na wycenę miało natomiast zaangażowanie w Turcji – giełda w Stambule wzrosła w lutym niemal o 0,6%. Nasze zaangażowanie w Turcji pozostaje jednak mniejsze niż w Rosji, w związku z czym stopa zwrotu z rynków zagranicznych była w lutym ujemna.

Największą ekspozycję Fundusz ma na rynek polski. Pozycja budowana jest poprzez kontrakty terminowe na indeks WIG20 oraz portfel akcji mniejszych spółek. Generalnie luty nie był udanym miesiącem dla warszawskiej giełdy – WIG20 stracił w ciągu miesiąca 1,6%, a sWIG80 ponad 1,7%. Indeks mWIG40, jako jedyny z głównych wskaźników warszawskiej giełdy, powiększył swoja wartość rosnąc o 0,4%. Nasz portfel zachowywał się lepiej niż główne indeksy. W ciągu miesiąca zmniejszyliśmy zaangażowanie w kontrakty na WIG20 kosztem średnich spółek, co przyniosło pozytywne efekty, jednak miesiąc zamykamy z symbolicznym minusem.

Podtrzymujemy nasze ostrożne nastawienie do rynku. Tak, jak pisaliśmy w styczniowym komentarzu korekta powinna potrwać 2-3 miesiące. Jesteśmy jeszcze wprawdzie przed zakończeniem sezonu publikacji wyników finansowych za IV kwartał, ale dotychczas opublikowane dane oceniamy raczej lekko negatywnie, co również jest zgodne z naszą prognozą przedstawianą pod koniec ubiegłego roku.