Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z maja 2014

Na dzień 31 maja 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 480,57 zł co oznacza wzrost o 3,31% w stosunku do wyceny z 30 kwietnia 2014 r.

Maj był generalnie dobrym miesiącem dla światowych rynków akcji - najważniejsze indeksy giełdowe kolejny raz biły rekordy, a rynkowa reguła sell in May and go away póki co się nie sprawdziła. Bez wątpienia duży wpływ na wydarzeniach na rynkach akcji mają przewidywania inwestorów co do polityki banków centralnych. Szacowany spadek amerykańskiego PKB w pierwszym kwartale 2014 r. w powszechnej opinii oddalił podwyżkę stóp procentowych w USA. Z kolei w Europie duża część rynku oczekuje obniżenia przez ECB stóp procentowych, co może oznaczać, że staną się one ujemne. To zaś przełożyłoby się na spadek rentowności obligacji, a co za tym idzie większe zainteresowanie inwestorów akcjami.

Gołębie zachowanie EBC przekłada się bezpośrednio na zmianę retoryki banków centralnych na rynkach rozwijających się. W Polsce prognozowane jeszcze niedawno na koniec roku podwyżki stóp zostały odsunięte o co najmniej pół roku, a polskie obligacje zaczynają wyceniać nawet scenariusz obniżki oprocentowania. Spadku stóp procentowych doświadczyli też inwestorzy w Turcji, co zdecydowanie pchnęło w górę rynki akcji i obligacji.

Z giełd pozostających w kręgu zainteresowań Funduszu lepiej zachowywały się rynki zagraniczne. Wygląda na to, że nasze ostrożne podejście do warszawskiego parkietu (wynikające głównie z negatywnej oceny skutków reformy OFE) było zasadne. O ile bowiem WIG30 zyskał w maju 0,3% (cały czas spore napływy notują dedykowane Polsce zagraniczne fundusze, a nie od dziś wiadomo, że zagranica buduje ekspozycję na lokalny rynek kupując płynne blue chipy), to średnie i małe spółki kończą miesiąc pod kreską (WIG50 spadł o 1,18%, a WIG250 o 1,23%). Choć nasza ekspozycja na Polskę ujemnie wpłynęła na wynik Funduszu, to strata była niższa niż spadki indeksów WIG50 czy WIG250.

Na fali odreagowania wcześniejszych zniżek w maju bardzo silne wzrosty zanotowały giełdy w Turcji i Rosji – podstawowe indeksy zyskiwały tam od 7 do nawet 12%. Co ważniejsze, w obu krajach najwięcej zyskiwały spółki z branży finansowej, które były ważnym składnikiem portfela Investor CEE FIZ, co uwidoczniło się w majowym wzroście wyceny certyfikatów.

Cały czas pozostajemy ostrożni co inwestowania na rynkach akcji (szczególnie w Polsce) i utrzymujemy relatywnie wysoki poziom gotówki. Jednocześnie selektywnie uzupełniamy portfel o ciekawe i perspektywiczne spółki (ostatnio głównie tureckie).