Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2013

Na dzień 31 marca 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 410,84 zł co oznacza spadek o 2,07% w stosunku do wyceny z 28 lutego 2013 r.

Choć w marcu indeksy giełd amerykańskich biły historyczne rekordy, to na parkietach europejskich nie było już tak optymistycznie. Do nerwowości inwestorów na Starym Kontynencie przyczyniła się sytuacja na Cyprze, gdzie realnym zagrożeniem stało się bankructwo systemu bankowego. To z kolei oznaczałoby długotrwałe problemy nie tylko samego Cypru, ale też innych gospodarek europejskich, szczególnie tych mocno zadłużonych. Ostatecznie kryzys cypryjski został rozwiązany (ciężar restrukturyzacji tamtejszych banków został nałożony na ich udziałowców oraz właścicieli depozytów powyżej 100 tys. euro), jednak pewna nerwowość na rynku pozostała.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej mocno zaskoczyła rynek obniżając stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Wprawdzie obniżka była oczekiwana przez dużą część analityków, jednak obstawiali oni spadek stóp o 25, a nie o 50 punktów bazowych. Warszawska giełda na decyzję RPP zareagowała pozytywnie, jednak optymizm inwestorów był krótkotrwały. Z rynków pozostających w obrębie zainteresowań Funduszu na uwagę kolejny raz zasłużyła Turcja. Indeks giełdy Stambule wzrósł o ponad 8%, co było zdecydowanie najlepszym wynikiem w regionie. Do zwyżki przyczyniło się między innymi podniesienie przez agencję Standard & Poor’s długoterminowego ratingu Turcji do BB+ (z BB) z perspektywą stabilną Wcześniej swą ocenę podniosła agencja Fitch, jednak decyzja S&P nie była szeroko oczekiwana i wywołała pozytywną reakcję rynku. Zainteresowanie Turcją przekłada się na napływ środków do funduszy inwestujących w tym kraju.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacją w Rosji. Po silnych napływach na początku roku, teraz fundusze dedykowane na ten rynek notują znaczne odpływy, co negatywnie wpływa na moskiewski parkiet. Marzec, podobnie jak luty, nie był udanym miesiącem dla rosyjskich inwestorów - główny indeks RTS ponownie stracił prawie 5%, a skupiający mniejsze rosyjskie spółki RTS2 spadł o ponad 10%. Przecena w Rosji przeważyła nad pozytywną kontrybucją spółek tureckich, dlatego zagraniczna ekspozycja portfela Funduszu dała w marcu ujemną stopę zwrotu.

Investor CEE FIZ utrzymuje największą ekspozycję na rynek polski. Pozycja budowana jest przez kontrakty terminowe na indeks WIG20 oraz portfel mniejszych spółek. Marzec ponownie nie przyniósł dodatnich stóp zwrotu. Najsilniej spadały blue chipy skupione w WIG20 (indeks stracił 3,34%), a wraz z indeksem spadły notowania kontraktów terminowych będących w portfelu Funduszu. To właśnie największe spółki najbardziej negatywnie wpłynęły na stopę zwrotu w marcu. Akcje mniejszych firm zachowywały się lepiej – indeks mWIG40 wzrósł o 0,63% a sWIG80 spadł o 1,03%. Wynik naszego portfela mniejszych spółek ukształtował się pomiędzy stopą zwrotu z mWIG i sWIG.

Cały czas podtrzymujemy nasze ostrożne nastawienie do rynku. Uważamy, że scenariusz silnego odbicia w gospodarce w drugiej połowie roku stoi pod dużym znakiem zapytania. Jednocześnie zgadzamy się z tezą, że akcje nie są specjalnie drogie oraz, że bezpieczne papiery są raczej słabą alternatywą inwestycyjną (jak pokazał przykład Cypru nawet depozyty bankowe nie zawsze przynoszą gwarantowany zysk). Naszym zdaniem rynek czeka mało dynamiczna, raczej płaska korekta, która może potrwać jeszcze 2-3 miesiące.