Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2016

Na dzień 31 marca 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 421,16 zł co oznacza wzrost o 2,60% w stosunku do wyceny z 31 grudnia 2015 r.

W pierwszym kwartale 2016 roku poziom odporności inwestorów na stres został ponownie przetestowany. Po bardzo słabym początku roku (zarówno dla akcji, jak i surowców), nastąpiło silne odbicie, które zniwelowało całe wcześniejsze spadki cen. Do gry ponownie włączyły się banki centralne. O ile EBC od dłuższego czasu i wszelkimi sposobami stara się podtrzymać mocno gołębi ton swoich wypowiedzi, o tyle Fed, który jeszcze w styczniu zapowiadał stopniowe podnoszenie stóp w marcu zmienił front sygnalizując przerwę w cyklu podwyżek. Amerykański bank centralny mocno poprawił nastroje i pchnął rynki akcji do góry. Poprawa nastrojów objęła również rynki wschodzące, które mają za sobą bardzo dobry kwartał. W minionym kwartale bardzo ciekawie zachowywała się cena ropy. Ostateczna zmiana kwartalna to +3,5%, ale zmienność była ogromna, notowania najpierw spadły o prawie 30%, a później odbiły się o ponad 50%.

Rynki pozostające w kręgu zainteresowań Funduszu zachowywały się w pierwszym kwartale dobrze, do czego wyraźnie przyczynił się napływ środków na rynki wschodzące. W Polsce, pozostającej najważniejszym rynkiem w portfelu Funduszu, pomimo cały czas silnego wpływu polityki na nastroje inwestorów, indeksy, a w szczególności WIG20, zanotowały silny wzrost. Banki zaczęły już płacić podatek bankowy, uruchomiono program 500+, sprawa Trybunału Konstytucyjnego powoli przycicha i wprawdzie pojawiają się nowe spory, ale wydaje się, że rynek kapitałowy powoli przyzwyczaja się do nowego, bardziej dynamicznego otoczenia. Dla GPW kluczowa pozostaje kwestia OFE, bo choć na razie politycy deklarują chęć pozostawienia systemu emerytalnego w obecnym kształcie, to w kontekście rosnących potrzeb budżetowych ryzyko przekazania środków z prywatnych funduszy emerytalnych do ZUS cały czas jest wysokie. Nasza ekspozycja budowana jest głównie przez mniejsze spółki, a portfel zachowywał się podobnie jak indeksy.

Także Turcja ma za sobą pozytywny okres, czego efektem był wzrost indeksu ISE100 o niemal 14%. Pomimo nerwowej sytuacji na rynku ropy, także Rosja dał zarobić w minionym kwartale. Tutaj sytuacja makroekonomiczna nie wygląda jednak ciekawie, gospodarka mocno się kurczy, a jednocześnie inflacja pozostaje wysoka. Fundusz nie ma w tej chwili ekspozycji na rynek rosyjski.

Alokacja w akcje w pierwszym kwartale zwiększyła się, ale nadal pozostaje na relatywnie niska. Wydaje nam się, że odbicie na rynkach akcji wynika z polityki banków centralnych, a w realnej gospodarce czają się ryzyka. Skupiamy się na wyszukiwaniu ciekawych, rozsądnie wycenionych spółek.