Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z października 2012

Na dzień 31 października 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 389,74 zł, co oznacza wzrost o 2,92% w stosunku do wyceny z 30 września 2012 r.

Październik był miesiącem, w którym głównymi tematami w mediach pozostawały wyniki prezydenckie w USA oraz wyniki finansowe spółek. Problemy Europy, w tym głównie Grecji i Hiszpanii, chociaż pozostają nierozwiązane, zniknęły (być może na chwilę) z nagłówków gazet. Dane makro z Europy nie były dobre, natomiast w USA, jakby pod zamówienie urzędującego prezydenta, publikacje makro zaskakiwały raczej pozytywnie. Dobre wieści z amerykańskiego rynku pracy miały większe znaczenie polityczne niż ekonomiczne. Lepsze odczyty wspierają szanse Baracka Obamy na reelekcję. Giełdom amerykańskim nie pomaga natomiast powracające jak bumerang hasło fiscal cliff, które będzie zdecydowanie tematem numer jeden dla rynków po wyborach prezydenckich.

W Polsce najważniejszym wydarzeniem było expose premiera Donalda Tuska. Ogłoszony program inwestycyjny będzie miał ograniczony wpływ na budżet w 2013 roku, wydatki publiczne będą natomiast wyższe w kolejnych latach. Wsparcie inwestycji z pewnością pomoże gospodarce, ale może okazać się niewystarczające by sprawdziły się optymistyczne prognozy Ministerstwa Finansów na 2013 r. Plan jest realistyczny, choć ambitny i zakładający pozyskanie 300 mld zł z UE, co może okazać się niełatwe. Innym ważnym dla rynku wydarzeniem w Polsce była nieoczekiwana decyzja RPP o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stóp referencyjnych. Spowodowała ona umocnienie złotego w stosunku do koszyka walut. Cały czas pozytywne tendencje obserwujemy na rynku polskich obligacji, których rentowność w październiku osiągała historycznie niskie poziomy. Dane makro z Polskiej gospodarki były słabe, produkcja przemysłowa obniżyła się o 5,2% rdr, a budowlano-montażowa o 17,8% rdr.

Patrząc na sytuację na pozostających w obrębie zainteresowań Investor CEE FIZ rynkach akcji w ubiegłym miesiącu najlepiej zachowywała się giełda w Stambule, której indeks zyskał 8,64% (tureckie

banki zdrożały nawet o 13,63%). Silne zachowanie tureckiego rynku było dość zaskakujące w kontekście konfliktu zbrojnego z Syrią. Rynek wydaje się nie przejmować zamieszaniem politycznym i grał bardziej pod dobre wyniki spółek oraz podwyższenie ratingu kraju do poziomu inwestycyjnego. Pomimo tego, że cały czas większy potencjał widzimy w rynku rosyjskim, w trakcie miesiąca dodaliśmy do portfela także spółki tureckie, co ostatecznie poprawiło wynik funduszu w październiku. Zdecydowanie gorzej niż Turcja zachowywała się giełda rosyjska. Indeks RTS (USD) spadł o 2,83%, a Micex (RUB) o 2,23%. Jeszcze silniej traciły mniejsze spółki w Rosji – RTS-2 spadł o 5,92%. Również nasze rosyjskie aktywa traciły w ostatnim miesiącu na wartości, ale straty były znacznie mniejsze niż w przypadku indeksów. Rynek bułgarski zachowywał się w minionym miesiącu stosunkowo dobrze (Sofix wzrósł o 1.77%), jednakże aktywa bułgarskie stanowią już nieznaczną część naszego portfela (ok. 3%) i wpływ na wycenę pozostaje niewielki.

Październik był słabym miesiącem dla krajowych blue chipów, których indeks spadł o 2,27%. Najwięcej (niemal 27%) straciły walory Telekomunikacji Polskiej, która obniżyła prognozy zysków z uwagi na niekorzystne otoczenie konkurencyjne oraz zapowiedziała niższe dywidendy. Dużo lepiej zachowywały się mniejsze spółki – mWIG40 zyskał 2,32%, a sWIG80 spadł o 0,33%. Nasz portfel, będący kompozycją wybranych spółek i kontraktów na WIG20, zachowywał się w październiku lepiej niż indeksy, dodając do wyniku funduszu ponad 3%.

W listopadzie spodziewamy się stosunkowo płaskiej korekty na rynku, ale w dłuższej perspektywie widzimy potencjał wzrostowy.