Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z października 2013

Na dzień 31 października 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 478,78 zł co oznacza wzrost o 5,59 % w stosunku do wyceny z 30 września 2013 r.

Październik był kolejnym dobrym miesiącem dla rynków akcji – zarówno giełdy w USA, jak i w Europie zakończyły miesiąc na poziomach wyższych niż na ostatniej sesji września. Tematem miesiąca był government shutdown w Stanach Zjednoczonych. Z dniem 1 października duża część działań amerykańskiej administracji publicznej została zatrzymana, a 800 tys. pracowników wysłano na przymusowe urlopy. Impas trwał 16 dni. Warto podkreślić, że zawarte ostatecznie porozumienie w Kongresie zakłada finansowanie administracji tylko do połowy stycznia, a podniesiony limit zadłużenia umożliwi finansowanie tylko do 7 lutego 2014 r.

Indeksy większości giełd pozostają w okolicach historycznych szczytów i wyraźnie widać, że inwestorzy nie chcą zepsuć końcówki roku i starają się doszukiwać we wszystkim argumentów przemawiających za dalszymi zwyżkami. Także na giełdach emerging markets nastroje są dobre. Patrząc na zachowanie aktywów znajdujących się w obrębie zainteresowań Funduszu zdecydowanie najbardziej błyszczały polskie małe spółki. sWIG80 zyskał w październiku 12,1%, co plasowało go w ścisłej czołówce indeksów nie tylko w regionie, ale i na świecie. Większe spółki też rosły, chociaż zmiany nie były aż tak imponujące – mWIG40 zyskał 6,5%, a WIG20 5,8%. Giełdowej zwyżce sprzyjały napływające dane makro, które w większości były dobre. Pozytywnie zaskoczył przemysłowy PMI, który wzrósł do poziomu 53,1, czyli więcej niż oczekiwali analitycy. Produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu o 6,2%, inflacja CPI wyniosła 1%, a sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,9%. Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych.

Znacząca zwyżka kursów małych i średnich firm spowodowała, że to właśnie one w największym stopniu wpłynęły na wyniki Funduszu. Nieco gorzej wypadły tym razem rynki zagraniczne, na których inwestujemy, choć również one w większości zakończyły miesiąc wzrostami. Turecki ISE zyskał 4,3%, węższy i bardziej bankowy ISE30 3,6%, rosyjskie RTS, RTS2 i Micex rosły odpowiednio o 4,1% , 1,2% i 3,2%, a bułgarski Sofix spadł o symboliczne 0,07%. Nasze wyniki były zbliżone do stóp zwrotu z indeksów (trochę lepsze w Rosji, nieznacznie gorsze w Turcji).

Podtrzymujemy naszą opinię, że końcówka roku nie będzie zła. Wydaje nam się jednak, że po tak silnych wzrostach rynkowi należy się mały odpoczynek (raczej w formie trendu bocznego niż silnych spadków).