Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z października 2015

Na dzień 31 października 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 427,77 zł, co oznacza wzrost o 0,84% w stosunku do wyceny z 30 września 2015 r.

W październiku na zachowanie rynków akcji znajdujących się w obrębie zainteresowań Funduszu wpływały dwa podstawowe czynniki – globalna poprawa nastrojów na rynkach akcji oraz polityka (wybory parlamentarne w Polsce i Turcji).

Miniony miesiąc przyniósł znaczące wzrosty zarówno na rynkach rozwiniętych (najważniejsze indeksy w Europie Zachodniej i USA zyskiwały 8-11%), jak i wschodzących (indeks dolarowy zwyżkował o prawie 7%). Optymizm inwestorów poprawiały uspokojenie sytuacji w Chinach, oddalająca się perspektywa podwyżki stóp procentowych przez FED oraz zasygnalizowanie bardziej agresywnej polityki pieniężnej prowadzonej przez EBC.

Na tle giełd światowych polski rynek akcji zachowywał się raczej słabo, na co wpływ miała przede wszystkim polityka. Październikowe wybory parlamentarne katalizowały z jednej strony populistyczne działania rządu PO (np. plany sfinansowania ratowania nierentownych kopalń przez spółki energetyczne), a z drugiej – równie populistyczne zapowiedzi PiS (np. opodatkowanie instytucji finansowych). Wynik samych wyborów nie był dużym zaskoczeniem – pewną niespodzianką była może skala zwycięstwa PiS. Dlatego też pierwsza powyborcza sesja nie przyniosła gwałtownych reakcji ani giełdy, ani rynku walutowego. Niestety później ryzyko polityczne znowu dało o sobie znać, a punktem zapalnym okazały się propozycje podatkowe PiS. W efekcie polski WIG20 był w październiku jednym z najgorszych indeksów akcji na świecie. Małe spółki wprawdzie zachowywały się lepiej, ale zmienność była duża, a stopy zwrotu w poszczególnych segmentach były bardzo nierówne. Ostatecznie mWIG40 zyskał 2,92%, a sWIG80 3,82%. Niestety spółki z naszego portfela zachowały się gorzej niż średnia rynkowa.

Wybory były głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie inwestorów nie tylko w Polsce, ale również w Turcji. Również w tym przypadku wygrał lider sondaży (rządząca od kilkunastu lat partia AKP), a skala zwycięstwa była większa od oczekiwanej. W efekcie najszerszy indeks ISE zyskał w październiku 6,6%, ISE100 wzrósł o 7%, a subindeks bankowy aż o 8,3%. Z uwagi na umacniającą się lirę wynik w walutach bazowych był jeszcze lepszy. Pierwsza powyborcza sesja (2 listopada), kiedy jasne stało się już, że AKP będzie w stanie samodzielnie powołać rząd, przyniosła umocnienie pozytywnych tendencji na giełdzie w Stambule.

Pomimo słabych danych makro, w październiku relatywnie silna była też Rosja. Notowany w dolarze RTS zakończył miesiąc notując 7,07% zysku, skupiający mniejsze spółki RTS2 zyskał 4,70%, a notowany w rublu Micex 4,17%. Nasze nastawienie do Rosji pozostaje negatywne, pomimo, że w krótkim terminie możemy zobaczyć odbicie cen, to w dłuższym okresie większość problemów pozostaje nierozwiązana.

Zaangażowanie Funduszu w akcje w październiku nieznacznie wzrosło, lecz nadal pozostaje relatywnie niskie.