Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2012

Na dzień 31 sierpnia 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 379,29 zł, co oznacza spadek o 1,07% w stosunku do wyceny z 31 lipca 2012 r.

Rynki finansowe w sierpniu zachowywały się spokojnie. Wpływ na to miał z jednej strony brak znaczących decyzji ze strony banków centralnych i polityków, a z drugiej brak niespodzianek w publikowanych wynikach finansowych spółek oraz danych makroekonomicznych. Inwestorzy oczekują obecnie na decyzje banków centralnych w Europie (EBC) oraz USA (FED) co do rozpoczęcia kolejnego programu drukowania pieniędzy. Mogą one być ogłoszone najwcześniej w połowie września. W kontekście sytuacji w Europie kluczowym może okazać się stanowisko Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w sprawie możliwego zakresu działania EBC.

Sierpień był miesiącem, w którym zakończył się w Polsce sezon publikacji przez spółki wyników finansowych za pierwsze półrocze 2012 r. Przedstawione dane pokazują spore rozbieżności. O ile bowiem spółki duże i średnie generalnie radziły sobie dobrze, o tyle w spółkach małych wyniki były słabe.

Publikowane w sierpniu dane makroekonomiczne nie dostarczały większych zaskoczeń. W Polsce warto zwrócić uwagę na niższy odczyt inflacji w cenach producenta (PPI), co wskazuje na możliwość dalszego spadku inflacji w cenach konsumenta (CPI). Niewielkie rozczarowanie przyniosły dane z Niemiec, gdzie wzrost gospodarczy oraz wskaźnik aktywności gospodarczej PMI okazały się niższe od oczekiwań i potwierdzają spowolnienie w największej gospodarce UE.

W powyższym otoczeniu indeksy giełdowe zachowywały się spokojnie. Na fali wzrostów w USA i Niemczech oraz spadających rentowności obligacji Hiszpanii i Włoch najbardziej zyskał WIG20. Widać, iż inwestorzy zagraniczni znów są obecni na naszym rynku. Niestety nie przekłada się to na zachowanie cen akcji spółek małych i średnich. Niewielka jest również aktywność krajowych TFI i OFE. W związku z tym ostatecznie WIG20 zyskał 3,3%, sWIG80 wzrósł o 0,39% a mWIG40 stracił 0,58% .

W sierpniu wycena certyfikatów Investor CEE FIZ spadła o 1,07%. Wynik ten jest rezultatem słabego zachowania się małych i średnich spółek, na których skoncentrowany jest portfel funduszu. Negatywnie na stopę zwrotu wpłynęły także spółki bułgarskie. W kolejnych miesiącach będziemy nadal zmniejszać ekspozycję na rynek bułgarski, rozważymy natomiast kupno spółek tureckich i rosyjskich. Zamierzamy utrzymywać ekspozycję na polskie małe i średnie spółki. Uważamy, że w dłuższym okresie ich kursy powinny rosnąć szybciej niż firm z WIG20. Jednocześnie będziemy aktywni na największych i najbardziej płynnych spółkach, w przypadku których nasza strategia zakłada wykorzystywanie nadarzających się okazji rynkowych.