Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2013

Na dzień 31 sierpnia 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 421,93 zł co oznacza wzrost o 1,99% w stosunku do wyceny z 31 lipca 2013 r.

W sierpniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, uwagę rynków finansowych przyciągały wieści płynące z banków centralnych. Członkowie Fed w publicznych wypowiedziach  coraz częściej podkreślają, że jeśli sytuacja gospodarcza w USA będzie się nadal poprawiać, to programy skupu aktywów będą ograniczane. Z kolei Bank Anglii zadeklarował, że dopóki stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii nie spadnie poniżej 7%, stopy procentowe pozostaną na obecnym, rekordowo niskim poziomie. Nowym czynnikiem, który krótkoterminowo wywarł istotny wpływ na nastroje inwestorów był zaostrzający się konflikt w Syrii. Groźba międzynarodowej lub amerykańskiej interwencji w tym kraju pomogła między innymi notowaniom złota, które w pewnym momencie wzrosły nawet powyżej 1400 dolarów za uncję. Ostatecznie kruszec w sierpniu podrożał (w dolarach) o ponad 5%.

Z rynków pozostających w obrębie zainteresowań Funduszu ponownie najlepiej wypadła Polska. Z jednej strony pomogły tu publikowane przez spółki wyniki finansowe, które często zaskakiwały pozytywnie. Z drugiej, wzrosty wspomagane były napływającymi informacjami makroekonomicznymi. Według szacunków GUS w drugim kwartale 2013 r. wzrost gospodarczy w ujęciu rocznym przyśpieszył do 0,8% (z 0,5% w okresie styczeń-marzec 2013 r.). Dobre były też dane o bilansie płatniczym za czerwiec – rachunek obrotów bieżących zamknął się nadwyżką w wysokości 574 mln euro, co było zasługą wzrostu eksportu. Informacje te znalazły odzwierciedlenie w zachowaniu indeksów warszawskiej giełdy – wszystkie najważniejsze wskaźniki wyraźnie wzrosły, przy czym ponownie najlepiej zachowywały się małe i średnie firmy (MWIG40 zyskał 5,58%, sWIG80 7,26% wobec wzrostu WIG20 o 2,48%).

Zdecydowanie gorzej zachowywały się Turcja i Rosja – pozostałe rynki reprezentowane obecnie w portfelu Investor CEE FIZ. Giełda w Stambule padła ofiarą narastającego konfliktu w sąsiedniej Syrii. Groźba wojny w tym mocno zapalnym regionie nałożyła się na trwające w Turcji niepokoje wewnętrzne i w efekcie główny indeks tamtejszej giełdy zniżkował o ponad 9,5%. Słabo zachowywała się też giełda w Rosji – indeks RTS spadł o niemal 2,3%.

Sierpniowa wycena certyfikatów Investor CEE FIZ odzwierciedlała zachowanie giełd w krajach będących w obrębie zainteresowania funduszu – silne wzrosty polskiego rynku (najsilniej reprezentowanego w portfelu) osłabione zostały przez spadki w Turcji i Rosji.

Wrzesień w Polsce powinien przynieść rozstrzygnięcie sprawy przyszłości OFE, która to sprawa będzie miała duże znaczenie dla rynku. Jakiekolwiek rozwiązania oddalające scenariusz całkowitej marginalizacji OFE powinny wesprzeć dobre informacje napływające ze spółek i gospodarki. Po silnej sierpniowej przecenie interesującym rynkiem stała się też Turcja (zwłaszcza przy spadku prawdopodobieństwa międzynarodowej interwencji w Syrii), w której będziemy szukać atrakcyjnie wycenianych firm.