Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2014

Na dzień 31 sierpnia 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 458,07 zł co oznacza spadek o 0,29% w stosunku do wyceny z 31 lipca 2014 r.

Sierpień upłynął pod znakiem wyraźnego wzrostu napięć geopolitycznych na świecie. Z jednej strony nastąpiła eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a z drugiej coraz większe zaniepokojenie opinii międzynarodowej budzą sukcesy skrajnych islamistów w Iraku i Syrii. Wydarzenia te nie pogorszyły jednak nastrojów w USA - pomimo relatywnie silnej korekty na początku sierpnia, główne indeksy akcji zakończyły tu miesiąc na historycznie wysokich poziomach. Cały czas górę biorą argumenty pro wzrostowe, czyli przede wszystkim niskie stopy procentowe oraz ekspansywna polityka amerykańskiego banku centralnego (choć skala działań Fed systematycznie maleje – w sierpniu postanowił on o ograniczeniu o kolejne 10 mld USD programu QE3). Dobrą wiadomością dla inwestorów w USA były też dane o wzroście PKB za drugi kwartał 2014. Wyniósł on o 2,4% r/r, co było wynikiem znacznie lepszym od oczekiwań.

W krajach leżących w obrębie zainteresowania Funduszu napięta sytuacja geopolityczna znacznie wyraźniej wpływała na nastroje inwestorów. W Polsce blue chipy zakończyły wprawdzie miesiąc nad kreską notując wzrost o 3,69% (WIG30), ale małe spółki (stanowiące trzon polskiej części portfela Investor CEE FIZ) kolejny raz zachowywały się dużo gorzej i nie dały zarobić inwestorom (WIG250 spadł o 0,79%). Potencjalnym zagrożeniem dla naszego kraju jest znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego wywołane sankcjami na linii Unia Europejska – Rosja. Póki co opublikowane przez GUS dane o PKB za drugi kwartał 2014 pokazały wzrost o 3,2% r/r, czyli nieznaczne mniej niż w trzech pierwszych miesiącach tego roku. Bardzo ważne były też dane o wzroście cen – wskaźnik CPI spadł w lipcu o 0,2% r/r, co oznacza, że mieliśmy do czynienia z pierwszym przypadkiem deflacji od momentu rozpoczęcia publikacji danych miesięcznych przez GUS w 1989r. Dane makroekonomiczne zwiększają prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych przez RPP. Obecnie ceny instrumentów pochodnych bazujących na stopie procentowej dyskontują dwie obniżki po 25 pkt bazowych przed końcem 2014r. Umocnienie oczekiwań związanych z działaniami RPP sprzyjało cenom obligacji skarbowych.

Sytuacja na Ukrainie w sposób oczywisty rzutuje na zachowanie giełdy w Rosji. RTS spadł w sierpniu o 2,39%, a skupiający mniejsze spółki RTS2 o 6,10%. Spadki przeważały również w Turcji, gdzie główny indeks giełdy w Stambule spadł o 2%, a indeks bankowy stracił ponad 3,5%. Na nastroje na tamtejszym parkiecie mocno wpływa sytuacja w północnym Iraku i Syrii. Sukcesy militarne islamistów z jednej strony mogą odbić się na wzroście ceny ropy naftowej (co źle wpływa na turecką gospodarkę), a z drugiej mogą zrodzić wewnętrzne problemy związane z sytuacją Kurdów będących w Turcji znaczącą mniejszością narodową. Najmocniej obserwowana i najbardziej wpływająca na turecki rynek jest polityka amerykańskiego Fed. Póki stopy są na niskim poziomie Turcja powinna zachowywać się lepiej niż inne rynki. Ryzykiem pozostaje wejście w okres podwyżek stóp.

Pomimo faktu, że indeksy amerykańskich akcji biją historyczne szczyty pozostajemy ostrożni, co do rynków, na których inwestuje Fundusz. Cały czas najbardziej obiecująco wygląda Turcja, ale także tutaj zmienność rynku będzie z pewnością duża. Alokacja pozostaje na relatywnie niskim poziomie.