Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2015

Na dzień 31 sierpnia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 436,07 zł co oznacza spadek o 3,33% w stosunku do wyceny z 31 lipca 2015 r.

Sierpień był najgorszym od lat miesiącem na wielu giełdach. Silnie spadały zarówno emerging markets, jak i rynki rozwinięte. O skali przeceny najdobitniej świadczyć może fakt, że ciągu miesiąca S&P500 spadł o 6,3%, a niemiecki DAX stracił 9,3%. Rynki wschodzące tylko pozornie zachowywały się trochę lepiej (z wyjątkiem parkietów azjatyckich), ale silnie traciły waluty i surowce, co jeszcze pogłębiało przeceny indeksów w walucie bazowej.

Przyczyną tak silnej przeceny były dane z chińskiej gospodarki, nieoczekiwane ruchy tamtejszego banku centralnego oraz generalnie obawy o tempo chińskiego wzrostu gospodarczego. Niepewność co do wpływu spowolnienia w Chinach na globalną gospodarkę oraz wzrost awersji do ryzyka miały w konsekwencji swoje odzwierciedlenie w spadkach indeksów giełdowych w skali globalnej oraz ucieczki inwestorów do najbezpieczniejszych aktywów takich jak amerykańskie czy niemieckie obligacje skarbowe.

W naszym kraju do złych informacji ze świata doszły nienajlepsze wskaźniki makroekonomiczne. Produkcja przemysłowa w lipcu spowolniła do 3,8% r/r z 7,8% w czerwcu, przy oczekiwaniach analityków na poziomie 4,6%. Gorzej wypadła także sprzedaż detaliczna, która zwolniła do 3,5% z 6,6% miesiąc wcześniej, co było wyraźnie poniżej prognoz analityków. Polski PMI spadł w sierpniu do 51,1 w porównaniu do 54,5 w lipcu. Spadek o 3,4 pkt. był największym od stycznia 2005r. Wszystkie pięć komponentów głównego wskaźnika miały pozytywne odczyty, jednak znacząco poniżej poziomów z lipca. W centrum uwagi cały czas pozostaje także polityka, szczególnie, że sondażowa przewaga opozycyjnego PiS nad PO rośnie. Inwestorzy obawiają się wprowadzenia podatku bankowego. Cały czas dyskutowany jest też temat przymusowego przewalutowania kredytów walutowych, co oznaczałoby potężne straty dla sektora bankowego. Oprócz banków pod presją pozostawały też spółki surowcowe (którym nie sprzyja otoczenie makroekonomiczne) oraz energetyka, która także obarczona jest dużym ryzykiem politycznym związanym z pomysłami obciążenia tego sektora kosztami restrukturyzacji (a właściwie utrzymania) kopalń węgla kamiennego.

Rynki będące w kręgu zainteresowania Funduszu pozostawały pod presją i żaden z nich nie zamknął miesiąca na plusie. Znowu negatywnie wyróżniała się Turcja, której nie pomaga lokalna polityka i ogłoszone oficjalnie wcześniejsze wybory parlamentarne. Dodatkowo jest to rynek bardzo wrażliwy na światowy wzrost awersji do ryzyka i ruchy stóp procentowych. Same indeksy traciły 6-9%, ale dodatkowo silnie osłabiała się waluta, w związku z czym strata głównego indeksu, ISE100 w PLN wyniosła w sierpniu 10,3%. Niestety nasze tureckie inwestycje również nie zarabiały w ostatnim miesiącu i to właśnie one najsilniej pociągnęły w dół wynik Funduszu.

Polska okazała się być stosunkowo odporna na zamieszanie na światowych giełdach. WIG20 spadł o 2,9%, mWIG40 o 3,6%, a sWIG80 o zaledwie 0,6%. Nasz portfel składa się głównie z mniejszych spółek, które w sierpniu zachowywały się bardzo nierówno. Uważamy, że ryzyko polityczne cały czas będzie ciążyć nad rynkiem. Wprawdzie sporo negatywnych informacji jest już w cenach krajowych akcji, ale w niesprzyjającym otoczeniu na świecie i spadających giełdach na rynkach bazowych ciężko będzie zarabiać pieniądze również w Polsce.

Rynek rosyjski cechował się w sierpniu znaczną zmiennością, podobnie jak ceny ropy, które potrafiły spaść o ponad 16%, a późnej wzrosnąć w ciągu 3 dni o 27% (największa zmienność na rynku od lat). Ostatecznie RTS stracił w ciągu miesiąca 3%. Nasza ekspozycja na Rosję jest niewielka. Uważamy, że perspektywy pozostają słabe, cena ropy w średnim terminie utrzyma się poniżej poziomu 50 USD za baryłkę, a rynek nadal będzie charakteryzowała duża zmienność.

W sierpniu zaangażowanie Funduszu w akcje ponownie zmniejszyło się do poziomu z połowy roku. Pozostajemy ostrożni co do zachowania indeksów w krótkim okresie, uważamy, że będzie to okres podwyższonej zmienności.