Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z września 2012

Na dzień 30 września 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 378,70 zł, co oznacza spadek o 0,16% w stosunku do wyceny z 31 sierpnia 2012 r.

Wbrew wcześniejszym obawom wrzesień okazał się być dobrym miesiącem dla rynków akcji. Drożały ceny nie tylko na rynkach rozwiniętych, ale też na emerging markets, a luzowanie ilościowe przełożyło się pozytywnie na ceny surowców. Z rynków, na których działa fundusz pozytywnie wyróżniła się Rosja (+6,19%) i Polska (WIG20 oraz sWIG80 wzrosły o 5,01%). Zdecydowanie negatywnie wyróżniła się Turcja - indeks w Stambule spadł o 1,44%. Mało dała zarobić giełda w Sofii, gdzie indeks zyskał 0,49%.

Impulsem do wzrostu rynków we wrześniu były działania banków centralnych. Chociaż amerykański Fed od dawna wyrażał gotowość do uruchomienia QE3 to tym razem, jako pierwszy zadziałał Europejski Bank Centralny. Podczas konferencji na początku miesiąca Mario Draghi zapowiedział nieograniczone zakupy obligacji najbardziej zadłużonych europejskich krajów. Reakcja na to wystąpienie była natychmiastowa i zdecydowanie pozytywna – indeksy giełd europejskich zyskały po kilka procent. Rynek w końcu doczekał się też na ruch ze strony Fed-u. Ben Bernanke poinformował o uruchomieniu kolejnej rundy luzowania polityki pieniężnej i rozpoczęcie skupu za 40 mld USD każdego miesiąca obligacji zabezpieczonych kredytami hipotecznymi. Dodatkowo amerykański bank centralny zadeklarował, że utrzyma rekordowo niskie stopy procentowe, co najmniej do połowy 2015 roku.

Rynki dostały kolejny impuls wzrostowy, inwestorzy ruszyli do zakupów, a globalne indeksy dynamicznie rosły. Silnie zareagował też rynek surowcowy i notowania EUR/USD. Po pierwszej, bardzo pozytywnej reakcji na działanie banków centralnych (w międzyczasie także bank chiński zapowiedział duże programy infrastrukturalne) na rynek powróciły obawy co do rozwoju sytuacji w Europie (strajk generalny w Grecji, problemy hiszpańskich banków) oraz dotyczące możliwego spowolnienia gospodarczego, którego potwierdzeniem mogą być publikowane dane makro. Pozytywny wynik giełd we wrześniu wskazywać może, że inwestorzy zaakceptowali już zbliżające się spowolnienie gospodarcze, wierząc jednocześnie, że luźna polityka monetarna banków centralnych uchroni nas przed długotrwałą recesją.

Zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy w poprzednim komentarzu, kontynuowaliśmy redukowanie ekspozycji na bułgarski sektor nieruchomości - na koniec września udział spółek bułgarskich w portfelu był już minimalny. Jednocześnie fundusz rozpoczął budowanie pozycji na rynku rosyjskim. Uważamy, że giełda w Moskwie ma dobre perspektywy zarówno w długim, jak i krótkim terminie. Wstrzymaliśmy się natomiast z inwestycją w spółki tureckie, choć w przyszłości ekspozycja na ten rynek na pewno pojawi się w portfelu Investor CEE FIZ. Spodziewamy się jednak, że w najbliższym czasie giełda w Stambule będzie zachowywała się gorzej niż moskiewska czy warszawska. Jednocześnie fundusz ma i zamierza utrzymywać ekspozycję na rynek polski. Budowana jest poprzez zaangażowanie w akcje wybranych małych spółek oraz kontrakty na indeks WIG20.

Pozytywnie na stopę zwrotu funduszu we wrześniu wpływały kontrakty na WIG20, mniejsze spółki z naszego portfela zachowywały się gorzej niż blue chipy. Pozycja w Rosji ze względu na ostatnią korektę nie dodawała wartości. Wyraźnie negatywny wpływ na wartość portfela miał spadek wyceny spółek bułgarskich. Ze względu na redukcję naszego zaangażowania, zachowanie giełdy w Sofii nie będzie już w przyszłości wpływać na wyniki Investor CEE FIZ.