Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z września 2016

Na dzień 30 września 2016 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie, z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 459,98 zł, co oznacza wzrost o 3,04% w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2016 r.

Po lipcowym udanym szturmie na szczyty z maja 2015 roku, amerykańskie indeksy akcji okopały się na rekordowych poziomach, udowadniając, że nowa odsłona siedmioletniej hossy nie była przypadkowa. Sierpniową względną stabilizację głównych światowych indeksów wykorzystali polscy inwestorzy podrywając do lotu segment małych i średnich spółek, co pozytywnie wpłynęło na stopę zwrotu osiągniętą przez Fundusz. W Polsce wydarzeniami, które miały największy wpływ na rynek akcji było opublikowanie projektu kolejnej reformy systemu emerytalnego oraz deklaracje polityków dotyczące kwestii przymusowego przewalutowania kredytów walutowych przez banki.

Na początku lipca światło dzienne ujrzał program premiera Morawieckiego, którego częścią był dość oryginalny pomysł na kolejną reformę drugiego filara systemu emerytalnego w Polsce. Po chwilowej konsternacji rynek uznał, że propozycja oddala ryzyko podaży akcji mniejszych spółek ze strony likwidowanych OFE i niweluje groźbę nacjonalizacji wielu prywatnych przedsiębiorstw. Z kolei prezydencki projekt ustawy frankowej zakłada, że banki będą zobowiązane oddać klientom koszty spreadów walutowych, ale nie ma (przynajmniej na razie) przymusu przewalutowania kredytów po kosztach historycznych. Tak więc, wbrew podnoszonym od wielu miesięcy obawom, okazało się, że sektor bankowy zostanie uratowany przed „frankową” zagładą. Kolejnego istotnego argumentu, wspierającego wakacyjną hossę na małych i średnich spółkach dostarczył sezon wyników finansowych. Spośród spółek należących do indeksu sWIG80 prawie 50 zdołało w pierwszych sześciu miesiącach roku poprawić zysk netto. W wielu przypadkach wzrost przekraczał 30-40 %. Jeszcze lepsze tendencje dało się zaobserwować w spółkach z indeksu mWIG40. Generalnie zarówno przychody, jak zyski przewyższały wcześniejsze szacunki analityków.

Do przesadnego optymizmu inwestorów na GPW po raz kolejny nie dopuścili politycy. Tym razem nastroje rynku schłodził m.in. pomysł podniesienia kapitału zakładowego w spółkach Skarbu Państwa poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji. Taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku przez spółki, czyli de facto drenuje je z gotówki. W efekcie WIG20, gdzie udział Skarbu Państwa w akcjonariacie spółek jest największy, zachowywał się w minionym kwartale zdecydowanie gorzej niż inne segmenty rynku tracąc (po uwzględnieniu zysków z dywidend) 0,1%. Jednocześnie WIG20 był jedynym segmentem rynku, gdzie widać było zdecydowane pogorszenie wyników kwartalnych spółek w ujęciu rok do roku. Z kolei mWIG40 pod względem stopy zwrotu był jednym z najlepszych indeksów na świecie osiągając (z dywidendami) +21,3%. Natomiast sWIG80 zyskał w ciągu kwartału 10,1%.

Miniony kwartał nie był natomiast dobry dla Turcji – indeksy traciły ok. 0,4%. Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem dla rynku tureckiego był nieudany pucz przeprowadzony przez politycznych przeciwników prezydenta Erdogana oraz późniejsze konsekwencje tego wydarzenia w postaci aresztowań, restrykcji, ale także obniżenia ratingów Turcji przez główne agencje ratingowe.

Z innych rynków regionu pozytywnie wyróżniała się Rosja, która zyskała 6,5% w USD (indeks RTS) oraz 4,6% w walucie lokalnej (Micex).

Nasze nastawienie do akcji pozostaje umiarkowanie ostrożne, chociaż jesteśmy bardziej optymistyczni niż w ostatnich okresach. Udział akcji w portfelu pozostaje relatywnie niski, ale szukamy nowych pomysłów inwestycyjnych (głównie w segmencie mniejszych spółek).