Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z września 2017

Na dzień 30 września 2017 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie, z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 527,37 zł, co oznacza wzrost o 0,78% w stosunku do wyceny z 31 czerwca 2017 r.

Trzeci kwartał był udany dla światowych rynków akcji. Niestety na tym tle mocno negatywnie wyróżniły się polskie małe spółki, szczególnie te skupione w indeksie sWIG80, które stanowią trzon portfela Funduszu. Chociaż polskie blue chipy dały w ciągu ostatnich 3 miesięcy zarobić 7,88% (uwzględniając dywidendy), to sWIG80 stracił w tym samym okresie 5,88%. Pozytywna stopa zwrotu Funduszu była efektem dobrej selekcji spółek.

Dla światowych rynków finansowych tematem numer jeden pozostaje cały czas polityka głównych banków centralnych, które to raz łagodzą ton swoich wypowiedzi, by w kolejnym okresie wypowiadać się w bardziej jastrzębim tonie. Rozpoczęty cykl podwyżek stóp w USA jak na razie zupełnie nie przeszkadza rynkom akcji, stopy zwrotu liczone od początku roku są dwucyfrowe.

Pierwsze strony gazet w minionym kwartale obfitowały też w tematy polityczne mające wpływ na rynki finansowe. Głównymi zagadnieniami było zagrożenie konfliktem zbrojnym pomiędzy Koreą Północną i USA oraz zamieszanie polityczne w samych Stanach Zjednoczonych (ciągłe zmiany kadrowe wśród doradców prezydenta Trumpa oraz próby osiągniecia konsensusu dotyczącego reformy podatkowej), natomiast w Niemczech odbyły się wybory, gdzie kolejny raz, zgodnie z oczekiwaniami stanowisko kanclerza przypadło Angeli Merkel.

W Polsce najciekawsze były raporty finansowe spółek. Zdecydowanie lepsze rezultaty zaprezentowały największe spółki, podczas gdy sektor „misiów” wypadł zdecydowanie gorzej (ta dysproporcja znalazła swoje odzwierciedlenie w zachowaniu indeksów). Główny wpływ na obniżającą się rentowność mniejszych spółek miał rynek pracy i wysoka dynamika wzrostu płac. To zjawisko może się utrzymywać także w kolejnych kwartałach. Co więcej, wejście w życie obniżki wieku emerytalnego oraz zmniejszenie dynamiki napływu pracowników z Ukrainy przyczynią się do przyśpieszenia tempa wzrostu wynagrodzeń. Rentowności spółek nie pomaga też umacniający się polski złoty oraz wzrosty cen surowców.  Politycznie działo się stosunkowo niewiele, najważniejszą z punktu widzenia giełdy zmianą było przesunięcie reformy OFE o kolejne kilka miesięcy. Obecnie jej wprowadzenie planowane jest na początku 2019 roku (choć nadal nie wiadomo w jakim kształcie).

Alokacja w akcje w minionym kwartale była relatywnie niska, a sektorowo zwiększyliśmy nieznacznie ekspozycję na blue chipy kosztem małych spółek. W najbliższych miesiącach kluczowy dla wyniku Funduszu pozostanie polski rynek akcji.