Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny ze stycznia 2015

Na dzień 31 stycznia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 459,31 zł co oznacza wzrost o 3,87% w stosunku do wyceny z 31 grudnia 2014 r.

Z punktu widzenia portfela inwestycyjnego Investor CEE FIZ styczeń przyniósł dwa bardzo istotne wydarzenia. Pierwszym z nich było uruchomienie przez EBC europejskiej wersji programu luzowania ilościowego (QE). Ma on trwać co najmniej do września 2016 r. i zakłada skup aktywów o wartości 60 mld euro miesięcznie. Decyzja EBC nie była dla inwestorów zaskoczeniem, jednak fakt, że ogłoszona wartość programu była zgodna z bardziej optymistycznymi scenariuszami zadziałał pozytywnie. Perspektywa napływu na rynek nowych pieniędzy zaowocowała wzrostem większości europejskich indeksów akcji.

Tendencja ta objęła również warszawski parkiet, choć polskim indeksom dużo zabrakło do tego, co pokazał niemiecki DAX (+9,1% w styczniu). Ostatecznie WIG20 zyskał 1,1%, mWIG40 1,5%, a sWIG80 3,3%. Negatywnie na naszą giełdę zadziałało drugie ważne wydarzenie ubiegłego miesiąca, czyli decyzja Szwajcarskiego Banku Centralnego (SBC) o zawieszeniu interwencji walutowych mających na celu utrzymywanie na stałym poziomie kursu franka względem euro. W przeciwieństwie do działań EBC, informacja z SBC była całkowitym zaskoczeniem i wywołała gwałtowne umocnienie szwajcarskiej waluty widoczne również wobec polskiego złotego. Tak znacząca zmiana kursu złotego wobec franka zachwiała notowaniami akcji polskich banków. Znaczna ich część ma bowiem spory portfel kredytów hipotecznych denominowanych właśnie we franku. Silne umocnienie tej waluty może oznaczać, że jakość portfeli pogorszy się. Ponieważ banki mają znaczący udział w wielu indeksach warszawskiej giełdy spadek cen ich akcji osłabił dokonania GPW na tle innych europejskich parkietów.

Powodów do zadowolenie dostarczyła też turecka część portfela Funduszu. Giełda w Stambule odrobiła z nawiązką grudniowe spadki. Obniżki stóp procentowych pchnęły do góry szczególnie indeks bankowy, który zyskał w styczniu 7,7%. Szeroki indeks ISE też silnie rósł notując 3,8% zysku. Turcji pomaga spadająca cena ropy, natomiast obniżki stóp procentowych, które w pierwszej chwili zadziałały pozytywnie, pod koniec miesiąca spowodowały osłabienie się tureckiej liry oraz korektę na rynku akcji.

Z rynków pozostających w kręgu zainteresowań Funduszu po raz kolejny negatywnie wyróżniała się Rosja, która przez spadki na rynku ropy oraz obniżkę stóp procentowych przez bank centralny straciła w styczniu kolejne 6,8%. Zaangażowanie Funduszu w Rosji jest jednak minimalne, co oznacza, że wydarzenia na tamtejszej giełdzie nie miały znaczącego wpływu na wycenę certyfikatów.

Alokacja aktywów Investor CEE FIZ w akcje pozostawała w styczniu na relatywnie niskim poziomie. Zwiększaliśmy ekspozycję na spółki z regionu, ale robiliśmy to w sposób ostrożny. Chociaż uważamy, że średnioterminowe perspektywy są umiarkowanie pozytywne, to spodziewamy się w najbliższych okresach dużej zmienności.