Investor CEE FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 15/2017 z dnia 23/05/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 12/2017 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej.