Investor CEE FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 17/2014 z dnia 16/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2014 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej.