Investor CEE FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 16/2015 z dnia 10/06/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 13/2015 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej.