Investor CEE FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Ogłoszenie 4/2014 z dnia 14/01/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 4/2014 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby zarządzającej Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny.
Raport bieżący nr 4/2014 Investor CEE FIZ