Investor CEE FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2013

Ogłoszenie 13/2014 z dnia 04/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Funduszu za 2013 r.