Investor CEE FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2014

Ogłoszenie 12/2015 z dnia 04/03/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Funduszu za 2014 r.