Investor CEE FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2015

Ogłoszenie 9/2016 z dnia 31/03/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Funduszu za 2015 r.