Investor CEE FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Ogłoszenie 12/2017 z dnia 11/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Funduszu za 2016 r.