Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Ogłoszenie 25/2014 z dnia 29/08/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający półroczne sprawozdanie finansowe Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2014 r.