Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Ogłoszenie 22/2016 z dnia 30/08/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Central & Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Central & Eastern Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2016 roku.