Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Ogłoszenie 24/2017 z dnia 30/08/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Central & Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Central & Eastern Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2017 roku.