Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Ogłoszenie 21/2020 z dnia 27/08/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor CEE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor CEE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2020 roku.