Investor CEE FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 18/2017 z dnia 02/06/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 15/2017 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu
i badania sprawozdań finansowych Funduszu w 2017 r.