Investor CEE FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 21/2016 z dnia 05/08/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 17/2016 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu w 2016 r.